Daňové poradenství

  • Komplexní daňové poradenství
  • Zpracování daňových přiznání ke všem daním v ČR včetně společného zdanění manželů
  • Zpracování závazných stanovisek k dotazům klientů v oblasti daní
  • Prodloužení lhůty a zajištění odkladu termínu pro podání daňového přiznání FO, PO
  • Pomoc při řešení mezinárodního zdaňování včetně zamezení dvojího zdanění dle existujících smluv o zamezení dvojího zdanění v návaznosti na zákony a předpisy ČR
  • Daňový hotline a hotmail pro stávající klienty
  • Ke zpracování veškeré daňové agendy používáme program TaxEdit
  • Zastupování klienta před finančním úřadem, OSSZ, zdravotními pojišťovnami a úřadem práce včetně kontrol
  • U klientů s podepsanou generální plnou mocí podáváme daňová přiznání elektronicky na finanční úřady opatřené zaručeným elektronickým podpisem daňového poradce. Zároveň můžeme těmto klientům zřídit daňovou informační schránku na FÚ v celé ČR, prostřednictvím které můžeme nahlížet do složky na finančním úřadu včetně zůstatků placených daní

Co byste měli vědět...

Prodloužená lhůta
Prodloužení lhůty a zajištění odkladu termínu pro podání daňového přiznání FO, PO
Daňová přiznání
U klientů s podepsanou generální plnou mocí podáváme na finanční úřady daňová přiznání opatřená zaručeným elektronickým podpisem.