Představujeme se Vám

Eva Vacková, bilanční účetní 283/05, daňový poradce ev. č. KDP 2748 provozuje aktivně činnost od roku 1992. V roce 1998 byla založena firma EVAC & JV, s.r.o., která zajišťuje hlavně účetní služby metodicky řízené bilanční účetní v návaznosti na služby daňového poradce.

Přístup ke klientům je naprosto individuální, což dokazuje, že v péči obou firem je stále i první klient z roku 1992. O většinu ostatní klientely se staráme od roku 1996. Tento fakt znamená, že máme za sebou již řadu kontrol, jak z finančního úřadu, tak OSSZ, ZP i úřadů práce.

Hlavní oblasti podnikání:

Co byste měli vědět...

Prodloužená lhůta
Prodloužení lhůty a zajištění odkladu termínu pro podání daňového přiznání FO, PO
Daňová přiznání
U klientů s podepsanou generální plnou mocí podáváme na finanční úřady daňová přiznání opatřená zaručeným elektronickým podpisem.