Podnikatelské poradenství

  • Pomoc při zakládání firem
  • Finanční analýza hospodaření firmy
  • Pořádání valných hromad
  • Převedení fyzické osoby na právnickou včetně vypořádání majetku
  • Zpracování podnikatelských záměrů pro účely banky při úvěrování firmy včetně zpracování pravidelného výkaznictví

Co byste měli vědět...

Prodloužená lhůta
Prodloužení lhůty a zajištění odkladu termínu pro podání daňového přiznání FO, PO
Daňová přiznání
U klientů s podepsanou generální plnou mocí podáváme na finanční úřady daňová přiznání opatřená zaručeným elektronickým podpisem.